Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver utökade resurser till skolan i kommunens nya coronapaket

Sammanlagt 30 miljoner kronor mer till skolan, det kräver Socialdemokraterna inför att kommunstyrelsen på onsdag ska fatta beslut om nästa åtgärdspaket för att lindra konsekvenserna av den pågående pandemin.

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott fattat beslut om förslag på ett nytt åtgärdspaket för att ytterligare lindra konsekvenserna av den pågående pandemin. I förslaget från tjänstepersonerna på åtgärdspaketet ingår bland annat mer resurser till socialnämnden och tekniska nämnden. Dessutom kommer tillsynsavgifterna för serveringstillstånd och avgifterna för uteserveringar, food-trucks och torghandeln fortsatt vara satta till 0 kronor.

– Det är bra att vi får dessa näringslivspolitiska åtgärder på plats. Besöksnäringen har drabbats extremt hårt och alla åtgärder som kommunen kan göra för att stötta dem är viktiga att genomföra så att så många som möjligt kan ta sig igenom pandemin, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

De två skolnämnderna föreslogs av tjänstemännen få mer resurser, 1 miljon kronor vardera, med uppdrag att förstärka stödet för att hantera psykisk ohälsa hos barn och unga. Något som det borgerliga styret vill stoppa och istället utreda vidare. Detta är Socialdemokraterna kritiska till. De menar att det krävs ett väsentligt mer omfattande resurstillskott till utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden för att möta de behov som finns. Tidigare i maj föreslog de fyra rödgrönrosa partierna ett samlat resurstillskott på 10 miljoner kronor, 5 miljoner till vardera nämnd, för att stärka elevhälsans arbete med att motverka den ökade psykisk ohälsa bland barn och unga till följd av pandemin. Socialdemokraterna fortsätter också efterlysa en ordentlig satsning för att åtgärda den utbildningsskuld som byggts upp under pandemin. Därför föreslår de att 10 miljoner tillförs barn- och skolnämnden respektive utbildningsnämnden för att motverka de problem som skapats när skolorna i stora delar ställt om från närundervisning till distansundervisning. Även dessa satsningar röstade det borgerliga styret ner.

– Att det borgerliga styret väljer att begrava föreslagna satsningar på skolan i en utredning är inte att ta situationen i våra skolor på allvar och avsätta de resurser som krävs. Åtgärderna inom skolan kan inte vänta utan de behövs här och nu, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

facebook Twitter Email