Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna kritiserar Lunds kommuns sänkta bostadsambitioner

Socialdemokraterna riktar nu skarp kritik mot den borgerliga kommunledningen för att de kraftigt sänker kommunens bostadsambitioner och samtidigt inte är beredda att erbjuda tillräckligt med mark för nya och växande företag.

När kommunstyrelsen under onsdagen sammanträdde beslutades det om direktiv för framtagande av bostadspolitiskt program, utbyggnadsplan och markpolicy för Lunds kommun. Ett direktiv som socialdemokraterna menar är en mycket tydlig ambitionssänkning i kommunens utbyggnads- och bostadspolitik.

Socialdemokraterna presenterade ett förslag som istället tydligt skulle höja ambitionerna i tätorterna utanför staden vad gäller både bostads- och företagsmark, högre klimat- och miljöambitioner samt en bibehållen hög ambition vad gäller antalet nya bostäder. Något som Liberalerna, Moderaterna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna samfällt röstade emot.

– Lunds kommun ska fortsätta växa på ett smart sätt. Det är därför vi socialdemokrater inte bara vill bibehålla Lunds höga ambitioner utan också ta nya kliv och höja ambitionerna. Inte minst vad gäller klimat- och miljöpolitiken i relation till vårt byggande, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Med det nya direktivet sänks kommunens mål om 1 200 nya bostäder per år till 800. Något Socialdemokraterna riktar skarp kritik emot.

– Bostadsbristen i Lund är, trots ett rekordhögt byggande de senaste åren, fortfarande högst påtaglig. Att sänka bostadsambitionerna så här kraftigt är inte försvarbart. Det innebär en bromsad utveckling i hela kommunen. Framförallt när det borgerliga styret inte är beredda att fullfölja en högre ambition för att hela Lunds kommun ska leva och utvecklas, säger Björn Abelson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

facebook Twitter Email