Socialdemokraterna

Socialdemokraterna oroas över utvecklingen i Lunds skolor

Den 16 oktober presenterade Lärarförbundet sin årliga skolranking. En ranking som på det hela taget visar att Lund står inför stora utmaningar vad gäller skolan. Socialdemokraterna anser att det borgerliga minoritetsstyret inte tar dessa utmaningar på allvar när de istället gör historiskt stora nedskärningar i skolan.

Den 16 oktober presenterade Lärarförbundet sin årliga skolranking över landets 290 kommuner. I den går Lund från en 17:e plats till plats 66. Utöver förändrade faktorer i mätningen, där faktorer som huvudsakligen styrs av elevernas socioekonomiska bakgrund har tagits bort jämfört med tidigare, visar rankingen tydligt det som föräldrar, elever och lärare flaggat upp för tidigare; Lunds skolor står inför stora utmaningar och behöver mer resurser. Det är också något Socialdemokraterna länge arbetat för och så sent som i juni föreslog Socialdemokraterna att totalt 90 miljoner mer skulle tillföras Lunds skolor och förskolor än vad den borgerliga kvintetten föreslog och fick igenom. Socialdemokraterna menar att läget är akut. Därför föreslog man också nu i september att hela den kommunala budgeten görs om, så att nedskärningarna inom bland annat skolan och förskolan kan stoppas.

– Vi har under en lång tid arbetat för att tillföra mer resurser till skolan. Rankingen visar ytterst tydligt att förutsättningarna för skolorna i Lunds kommun väsentligen måste stärkas. Detta borde vara en väckarklocka för det borgerliga styret om att de måste överge sin nedskärningspolitik. De för en politik som är direkt skadlig för både elever och lärare. Det är barnens framtid de riskerar, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Några av de parametrar, som framförallt grundar sig på siffror från 2018, pekar på rätt håll. Bland annat har Lund ökat i rankingen vad gäller lärartäthet. Men en radikal försämring har skett vad gäller Lärarförbundets bedömning av Lunds kommun som huvudman och avtalspart, denna förändring baseras på en enkät som gjordes under 2019.

– Lärartätheten ökade under föregående år när vi styrde, vilket är positivt. Det är en viktig åtgärd för såväl lärare som elever. Men med den budget som är beslutad för nästa år är det borgerliga styrets plan att möta ökade elevkullar med färre lärare. Det är en ekvation som inte går ihop. Samtidigt kan vi se hur lärarna upplever Lunds kommun som en sämre arbetsgivare och samtalspart. Detta är alarmerande och här måste det borgerliga styret omedelbart ta sitt ansvar, säger Fanny Johansson (S), barn- och skolnämndens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email