Pixaby

Socialdemokraterna säger nej till höjda bad- och simtaxor

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 mars ska förslag tas fram till taxor för 2021. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ett flertal taxehöjningar på Högevallsbadet och kommunens friluftsbad, något Socialdemokraterna är kritiska mot. Istället föreslår man att taxorna sänks för års- och terminskort på Högevallsbadet.

Inför 2020 höjde det borgerliga styret års- och terminskorten på Högevall, terminskorten höjdes med 30 %. Något som då kritiserades kraftigt av Socialdemokraterna. Inför årets revidering av kultur- och fritidsnämndens taxor finns det förslag på flertalet höjningar av kommunens bad- och simtaxor. Bland annat föreslås priset för barn- och ungdomsmotionssim höjas med över 30 % och familjekorten till friluftsbaden höjas med 250 kronor.

Socialdemokraterna menar istället att taxesänkningar behöver göras inom Högevall och att friluftsbadens taxor ska lämnas oförändrade inför inflationsuppräkningen. I deras förslag ingår en sänkning av taxorna för års- och terminskorten på Högevall med 100 respektive 300 kronor för vuxna och att student- och pensionärstaxan och justeras ned med motsvarande sänkning. Dessutom så vill dem att de höjda taxorna för motionssim på vardagar och helger stoppas.

– Priserna för motionssim på Högevall är redan idag höga, att göra ytterligare höjningar är för oss helt otänkbart. Tillgång till kommunens motionsanläggningar ska inte vara en klassfråga. Därför föreslår vi stopp för de 30-procentiga ökningar som riktas specifikt mot barn samtidigt som vi vill sänka priset för de som tecknar års- eller terminskort för motionssim. Att må bra, lära sig att simma och underhålla sin simfärdighet ska vara något alla lundabor har möjlighet till oavsett inkomst, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Utöver förslag om motionssim och friluftsbaden föreslår Socialdemokraterna även en oförändrad tävlingstaxa på Högevall, att höjningarna inom kulturskolan slopas samt att inga förändringar görs vad gäller taxorna på Folkparken. Socialdemokraterna föreslår också att kommunfullmäktige ska utöka budgetramen för kultur- och fritidsnämnden för att finansiera de uteblivna taxehöjningarna.

facebook Twitter Email