Anders Löwdin

Socialdemokraterna säger nej till höjda taxor!

Under torsdagen tog kultur- och fritidsnämnden beslut om förslag på nya taxor inom fritids-, kultur-, biblioteks- och idrottsverksamheterna. Det borgerliga minoritetsstyret drev igenom höjningar på såväl badverksamhet som taxorna för ishallen.

Redan idag kostar ett terminskort för motionssimning på Högevallsbadet 1000 kronor, det borgerliga minoritetsstyret och Sverigedemokraterna vill nu höja kostnaden med motsvarande 30 %. Även årskortet, som idag kostar 1900, vill de höja med 100 kronor. Dessutom föreslår de flera höjningar för att nyttja ishallen. Socialdemokraterna var ett av partierna som reserverade sig mot beslutet.

Däremot föreslog kultur- och fritidsförvaltningen att en särskild student- och pensionärstaxa ska införas för motionssim. Denna taxa föreslås vara 10 % lägre än taxan för övriga vuxna. Detta förslag ställde sig en enhällig nämnd bakom.

– Vi kommer aldrig att acceptera en politik som ökar folkhälsoklyftorna i kommunen. Alla har rätt till en aktiv fritid. Därför säger vi nej till de föreslagna höjningarna på våra bad och på ishallen. Det innebär också att vi får ännu större effekt av de nya pensionärs- och studenttaxorna, säger Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det borgerliga minoritetsstyret föreslog ännu en gång att reservationsavgifterna på biblioteken skulle återinföras. Dessa avskaffades av det tidigare rödgröna styret i kommunen och när det gjordes var Lunds kommun sist i Skåne med att avskaffa dessa avgifter.

– Det är fortsatt vår uppfattning att viljan och lusten till läsning och bildning inte ska begränsas av den här typen av straffavgifter. Lunds kommun var sent på bollen att avskaffa dem och vi borde inte vara först med att återinföra dem, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

Taxorna går nu vidare för behandling i kommunstyrelsen innan slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.

facebook Twitter Email