Jens Ohlsson

Socialdemokraterna vill återta fyra särskilda boende i kommunal regi

Vård- och omsorgsnämnden ska under tisdagen besluta om fyra av kommunens särskilda boende fortsatt ska drivas i privat regi. Socialdemokraterna kommer på sammanträdet föreslå att samtliga fyra boenden tas över av kommunen.

Vård- och omsorgsnämnden ska under tisdagen ta ställning till om boendena Brunnsgatan 15 A, Solbacken, Björkbacken och Fäladshöjden fortsatt ska drivas av privata aktörer eller om avtalen ska avslutas och kommunen ska ta över driften. Socialdemokraterna i Lund har länge varit kritisk till de privata inslagen i välfärden och kommer därför föreslå att alla fyra avtal avbryts och att kommunen istället tar över driften av de aktuella boendena.

Detta föreslår Socialdemokraterna mot bakgrund av att de anser att skattemedel ska användas till bättre verksamhet och fler anställda – inte till vinstuttag. För Socialdemokraterna är detta en ideologiskt viktig fråga och de menar att kommunal drift är viktigt för att säkra kvalitet, kontinuitet och demokratiskt inflytande.

– Omsorgen om lundaseniorerna är alldeles för viktig för att lägga över ansvaret på marknadsaktörer som i större utsträckning fokuserar på profit än på kvalitet i verksamheten. De senaste veckornas mediala debatt om hur vissa privata välfärdsaktörer agerar visar återigen hur viktigt det är att kommunerna återtar den fulla driften och rådigheten över välfärden, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

facebook Twitter Email