Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill att det byggs hissar på tågstationen på Klostergården

Socialdemokraterna föreslår att tekniska nämnden utreder förutsättningar för att skapa större tillgänglighet på den kommande tågstationen i Klostergården genom att det byggs hissar.

I en skrivelse till tekniska nämnden föreslår Socialdemokraterna att tekniska förvaltningen ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna och kostnaderna för byggnation av hiss, med tillräcklig storlek för större utomhusrullstolar, på stationen på Klostergården. Så sent som i november tillskrev det kommunala funktionhinderrådets bygg- och trafikmiljögrupp kommunstyrelsens ledamöter om behovet av hiss på den kommande tågstationen på Klostergården. Detta för att möjliggöra att även personer i till exempel större utomhusrullstolar ska kunna åka tåg till och från Klostergården.

Kommunen har tidigare beslutat tillsammans med Trafikverket att en hiss inte behövs. Men socialdemokraterna menar det som redovisas av det kommunala funktionhinderrådets bygg- och trafikmiljögrupp innebär att beslutet behöver omprövas och att lösningen med enbart långa ramper utan hiss inte är tillräckligt bra. De menar att detta behöver utredas mycket skyndsamt så att det inte omöjliggörs eller bidrar till ökade merkostnader för att det görs allt för sent i projekteringen.

– Ska vi bygga en helt ny tågstation, som blir ett viktigt nav i utvecklingen av Klostergården och hela södra Lund, så måste vi se till att alla kan nyttja den. Detta förutsätter jag att det finns brett stöd för hos samtliga partier, säger Lena Fällström (S), Socialdemokraternas gruppledare i tekniska nämnden.

Socialdemokraterna föreslår också att en dialog ska inledas med Trafikverket om att dela på kostnaderna, eftersom de tycker att detta är ett gemensamt ansvar mellan såväl kommunen och Trafikverket.

– Vi behöver snabbt genomföra en dialog med Trafikverket för att hitta en gemensam finansiell lösning. En sådan här investering borde ligga i båda parternas intresse att få till och då borde vi också dela på kostnaderna, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Förslaget “Alla ska (kunna åka) med” finns att läsa här.

facebook Twitter Email