Lina Olsson

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun satsar på sexualitet, samtycke och relationer

Regeringen har aviserat om en rad olika förändringar i läroplanen och lärarutbildningen i syfte att stärka undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer. Socialdemokraterna vill rusta Lunds kommuns medarbetare för förändringarna genom att erbjuda en kompetensutveckling på kunskapsområdet.

Regeringen har infört nya examensmål i lärarutbildningen för att säkerställa att blivande lärare får kompetens att undervisa om sex, samtycke och relationer. Examensmålen trädde i kraft vid årsskiftet och börjar tillämpas i utbildningar som startar höstterminen 2021.

Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Lunds kommun ska erbjuda en kompetensutveckling för lärare i grund- och gymnasieskola i syfte att skapa förutsättningar för en kvalitativ undervisning i sexualitet, samtycke och relationer. De menar att det är viktigt att kommunens medarbetare får de verktyg som krävs för att känna sig bekväma i att lyfta dessa frågor i klassrummen.

— En viktig och stor del av skolans uppdrag är att bidra till att främja elevers hälsa och välbefinnande, inte minst inom frågor som berör sexualitet. Det är viktigt att lärare får de verktyg som krävs för att kunna rusta våra barn kring frågor som berör sexualitet, könsnormer, samtycke och relationer. Därför menar vi att Lund ska gå i bräschen och komplettera regeringens viktiga förändringar med en omfattande kompetensutveckling, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Den 4 februari 2021 presenterade regeringen en rad förändringar i läroplanen. Bland annat byter sex och samlevnad namn till ”sexualitet, samtycke och relationer”. Framförallt innebär förändringarna förstärkta skrivningar som betonar att undervisningen i detta kunskapsområde ska ske återkommande och bidra till att främja elevers hälsa och välbefinnande. Skolans roll i att skapa en samtyckeskultur, i att bidra till ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs och i det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck understryks ytterligare. Förändringarna i läroplanen börjar gälla höstterminen 2022 och omfattar bland annat grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

— Vi sjösätter under 2021 inom Lunds kommunala skolor ett nytt system för att förenkla rapportering och uppföljning av diskriminering, trakasserier och andra kränkningar. Det är naturligt att vi då samtidigt satsar på utbildning av personalen inom dessa områden och ger dem goda förutsättningar att ge eleverna trygghet inte bara i utan också utanför skolan. Nyutexaminerade lärare kommer ha detta med sig när de får sin första anställning. Viktigt att även de som idag finns på skolan får del av detta. Oerhört viktigt att den kultur som genomsyrar läroplanen och som anges i skolans värdegrund får brett genomslag hos alla elever, säger Stig Svensson (S), gruppledare i utbildningsnämnden.

Läs motionen här.

facebook Twitter Email