Elfva Barrio

Socialdemokraterna vill införa en ny modell för bostäder med låga hyror

Var fjärde ung vuxen i Malmö och Lund kan inte flytta hemifrån. Därför föreslår nu Socialdemokraterna i en motion att Lunds kommun påbörjar ett arbete likt Malmö stads arbete med Mallbo för att se till så att bostäder med en lägre hyra byggs.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun ska inleda ett arbete för att säkerställa att fler bostäder med låga hyror och av god kvalitet byggs. De hänvisar till att var fjärde ung vuxen i Malmö och Lund inte kan flytta hemifrån och att hyrorna i dessa städer är högre än i andra städer. Socialdemokraterna föreslår därför att Lunds kommun agerar för att vända utvecklingen. De lyfter också fram att behovet av kommunala åtgärder har blivit ännu större i och med att det statliga investeringsstödet för byggande av hyresbostäder och bostäder till studerande inte längre kommer att finnas kvar 2022 till följd av att Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas budgetreservation gick igenom tidigare i höstas.

Socialdemokraterna föreslår att Lunds kommun hämtar inspiration från Malmö stads arbete med projektet Mallbo (Malmö Allemansrätt Boende), vilket är en modell som ska bidra till att alla malmöbor ska ha råd med en bostad av god standard. När modellen lanserades utlyste Malmö stad en markanvisningstävling. I tävlingen ingick att bygga 150 hyreslägenheter efter Mallbos kriterier, men även upp till 100 bostadsrätter och en större kontorsbyggnad. Maxhyran, som ska vara förhandlad med Hyresgästföreningen, får uppgå till 1400 kronor per kvadratmeter och år, motsvarande en månadshyra på 8400 kronor för en trea. För att hålla nere byggkostnaderna och därmed hyran sänker Malmö stad sin tomträttsavgäld för den aktuella tomten samt gör det möjligt att bygga färre p-platser mot att byggaren satsar på mobilitetsåtgärder för de boende.

— Att var fjärde ung vuxen i Malmö och Lund inte kan flytta hemifrån är alarmerande. När nu det statliga investeringsstödet för hyresrätter slopas till följd av Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas budgetreservation i riksdagen ställer det ännu högre krav på kommunerna agerar för att vända utvecklingen, säger Sebastian Jaktling (S), en av motionärerna.

Läs motionen här.

facebook Twitter Email