Elfva Barrio

Socialdemokraterna vill låta LKF bygga studentbostäder

Socialdemokraterna vill att LKF ska bygga och hyra ut studentbostäder. Det föreslår de i en motion till kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna vill att kommunen tar ett större ansvar för att lösa studentbostadsbristen. Därför menar de att LKF bör etablera sig som en studentbostadsaktör genom att bygga och hyra ut bostäder avsedda för studenter vid Lunds universitet.

— Lund blir år efter år rödlistad i Sveriges förenade studentkårers (SFS) granskning av tillgången till studentbostäder i olika städer. Det innebär att det i genomsnitt tar mer än en termin för en student att få tillgång till en trygg bostad. Situationen bidrar till att spä på ojämlikheterna i samhället, då det i många fall är de som har tur, kontakter eller råd med en bostadsrätt som har möjlighet att påbörja sina studier i Lund. Det är ohållbart och oacceptabelt, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

På samma sätt som LKF idag har ungdomsbostäder och seniorbostäder anser Socialdemokraterna att LKF borde komplettera sitt utbud med studentbostäder, som hyrs ut till studenter under ett begränsat antal år. Dessa kan fördelas efter kötid till studenter vid Lunds universitet som står i LKF:s bostadskö. Då blir det dessutom naturligare för studenter att ställa sig i LKF:s bostadskö, vilket förenklar övergången till den ordinarie bostadsmarknaden efter studietiden, menar Socialdemokraterna.

–Det ligger i det kommunala ansvaret att se till att det finns en rimlig tillgång till bostäder. I dagsläget möter utbudet av studentbostäder inte efterfrågan. För oss är det därför självklart att kommunen ska kliva in. Den ohållbara situationen vi befinner oss i just nu måste få ett slut. Precis som med övriga delar av LKF:s bestånd skulle studentbostäder inte medföra extra kostnader eller behov av subventioner från bolagets hyresgäster, säger Mattias Olsson (S), vice ordförande för LKF.

Läs förslaget här.

facebook Twitter Email