Elfva Barrio

Socialdemokraterna vill minska klasstorlekarna i hela kommunen

Socialdemokraterna vill att barn- och skolförvaltningen får i uppdrag att minska klasstorlekarna i kommunens skolor. Detta kommer Socialdemokraterna föreslå när barn- och skolnämnden sammanträder den 15 december.

Barn- och skolnämnden ska tisdag kväll behandla ett förslag om att minska klasstorlekarna i kommunala skolor. Det borgerliga minoritetsstyret föreslår att nämnden ska besluta om att minska klasstorlekarna i tätorterna utanför staden. En ambition som välkomnas av Socialdemokraterna, men de menar att satsningen som Lundakvintetten föreslår är otillräcklig.  De 5 miljoner som Lundakvintetten föreslår ska avsättas för förslaget, vilket inte räcker till mer än cirka 10 lärartjänster, som dessutom ska fördelas på de över 20 skolorna som finns i tätorterna utanför staden. För att klasstorlekarna ska bli mindre krävs det ytterligare resurser. Dessutom anser Socialdemokraterna att satsningen måste omfatta hela kommunen.

– Klasstorlekarna i Lunds kommun är alldeles för stora och lärartätheten är för låg. Vi har fler elever per lärare än 92 % av landets kommuner. Detta är ett problem över hela kommunen, inte bara i enskilda kommundelar. Det är därför viktigt att kommunen avsätter de resurser som krävs för att åtgärda problemet. Med vårt förslag gör vi det och tar det helhetsgrepp som krävs, säger Mårten Spanne (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

I Socialdemokraternas förslag till budget för 2021-2023 föreslås en stor satsning på att åtgärda de stora klasstorlekarna i kommunens skolor. När kommunfullmäktige behandlade budgeten i slutet av november stoppade det borgerliga styret och Sverigedemokraterna det förslaget.

– I vårt förslag till budget avsatte vi över 100 miljoner kronor mer än det liberalledda styret till skola och utbildning, samt hade en särskild satsning för att bland annat åtgärda de stora klasstorlekarna. Vi behöver ta problemen i vår kommun på allvar och göra satsningar som på riktigt kan åtgärda dem, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email