Lina Olsson

Socialdemokraterna vill rädda Vänskapens hus

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 januari föreslog det borgerliga minoritetsstyret att Vänskapens hus inte längre ska få vara kvar i sina lokaler. Något som får skarp kritik från Socialdemokraterna som vill rädda kvar verksamheten i deras befintliga lokaler.

På kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog det borgerliga minoritetsstyret i Lund att Vänskapens hus inte ska få något förlängt kontrakt efter halvårsskiftet. Något som möttes av kritik av Socialdemokraterna som menar att hyreskontraktet istället borde förlängas och att kommunen borde vidta de åtgärder som krävs för brandsäkra fastigheten så att verksamheten kan fortlöpa. Socialdemokraterna är kritiska till hur det borgerliga styret har behandlat föreningarna som idag vistas i Vänskapens hus och menar att all osäkerhet inte bara skadar föreningarna utan framförallt de människor som deltar i verksamheten, som bland annat omfattar en rad så kallade 12-stegsprogram.

– Den viktiga sociala verksamhet som bedrivs i Vänskapens hus är ovärderlig för Lunds kommun. Därför är också hanteringen av Vänskapens hus anmärkningsvärt dåligt och okänsligt hanterad. Det som behövs är ett positivt avslut för att ge både föreningarna och deltagarna lugn och ro. Vänskapens hus måste räddas och Lunds kommun borde vara behjälpliga i att brandsäkra huset, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna föreslog också ett uppdrag till kommunkontoret att fortsätta dialogen med Fontänhuset och Föreningarnas hus om alternativa lokaler för dessa verksamheter eftersom att det tidigare diskuterats i samma ärende. Detta ställde sig kommunstyrelsens arbetsutskott bakom. Nu går båda förslagen vidare till kommunstyrelsen.

facebook Twitter Email