Jens Ohlsson

Socialdemokraterna vill säkerställa att barn inte utsätts för hälsofarliga föroreningar

Socialdemokraterna vill att luftkvalitetsmätningar görs vid Lunds kommuns förskolor och skolor för att säkerställa en bra miljö för såväl barn som personal. Det föreslår de inför miljönämndens sammanträde på torsdag.

På torsdag ska miljönämnden anta sin internbudget för 2022. Budgetramen är beslutad av kommunfullmäktige och är i enlighet med Lundakvintettens budgetförslag. Redan inför att budgeten skulle antas föreslog Socialdemokraterna att luftkvalitetsmätningar bör genomföras även vid Lunds kommuns förskolor och skolor. Inför nämndssammanträdet på torsdag vill partiet att nämnden ska ta ställning ännu en gång.

— Luftföroreningar är ett stort folkhälsoproblem som bör tas på allra största allvar. Barn som utsätts för luftföroreningar under sina första levnadsår kan få hälsokonsekvenser av det även i vuxen ålder och riskerar att utveckla kroniska hälsoproblem såsom astma. Det är därför viktigt att luftmiljön som helhet är god där barn vistas under hela sin uppväxt. Det är vårt ansvar som politiker att se till att barn får växa upp i trygga och hälsofrämjande miljöer, säger Eleni Rezaii Liakou (S), 2:e vice ordförande i miljönämnden.

facebook Twitter Email