Elfva Barrio

Socialdemokraterna vill se krafttag för att stärka den kulturella och kreativa sektorn

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun tar fram en särskild strategi för att stärka och utveckla kommunens kulturella och kreativa näringar. Det föreslår de idag i en motion till kommunfullmäktige.

I oktober 2019 släppte EU-kommissionen en översikt över städers kultur och kreativitet kallad The Cultural and Creative Cities Monitor. I översikten är städerna är uppdelade i storleksgrupper och i gruppen 100 000 – 250 000 invånare hamnade Lund som etta. Däremot har Lunds kommuns ställning som kulturell och kreativ nod påverkats av den rådande pandemin. Den kulturella och kreativa sektorn har påverkats hårt de senaste åren, dessutom har delar av Lunds kulturella och kreativa näringar lämnat Lund för Malmö.

Socialdemokraterna uttrycker oro inför situationen Lunds kommun står inför. Därför vill partiet se ett samlat krafttag för att skapa bättre förutsättningar för de kulturella och kreativa näringarna i Lunds kommun i form av en tydlig strategi och målsättning. På grund av det prekära läget föreslår Socialdemokraterna också att en särskild delegation tillsätts i syfte att påskynda arbetet.

— Lunds borgerliga styre verkar inte förstå eller ta de utmaningar som de kulturella och kreativa näringarna står inför på allvar. Det återstartsstöd till kulturlivet som vi socialdemokrater tagit fram tillsammans med det borgerliga styret är visserligen en viktig del, men den näringspolitiska dimensionen verkar helt ha fallit bort. Detta måste åtgärdas och det skyndsamt, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Läs motionen här.

facebook Twitter Email