Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna vill skapa mer attraktiva boende- och vistelsemiljöer

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun tar ett helhetsgrepp kring att omvandla ödetomter till attraktiva boende- och vistelsemiljöer. Först ut föreslår de att den oanvända grusplanen intill Fågelskolan görs om.

För att skapa attraktiva boende- och vistelsemiljöer är ytorna mellan bebyggelsen oerhört viktiga. Lika stor tillgång som de är om de planeras på rätt sätt, lika stor belastning kan de bli om de lämnas för fäfot. Därför föreslår Socialdemokraterna nu att Lunds kommun tar ett helhetsgrepp kring att omvandla ödetomter till attraktiva boende- och vistelsemiljöer. Det kan handla om att skapa fler allaktivitetsytor eller nya park- och grönområden.

– Lundaborna reagerar ofta på att det finns bortglömda delar i deras bostadsområden. Det kan till exempel handla om en gammal grusfotbollsplan som inte längre vårdas eller används. Då är det bättre att vi tar ansvar för ytorna och omvandlar dem till något mer attraktivt, säger Lena Fällström (S), gruppledare för Socialdemokraterna i tekniska nämnden.

En yta pekas ut specifikt av Socialdemokraterna, en bortglömd grusplan bredvid Fågelskolan och bostadsrättsföreningen Klosters Fälad. Här har boende i området efterfrågat att något görs vid ytan så att den blir mer attraktiv och att den kommer till användning.

– Grusplanen bredvid Fågelskolan är precis ett sådant exempel och är en perfekt yta att börja med. I omställningen av den här ytan till något nytt är det viktigt att de boende i området får vara med och komma med inspel så att det som skapas är mer efterfrågat än dagens gamla grusplan, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Förslaget finns att läsa här.

facebook Twitter Email