Lunds kommun/Martin Olson

Socialdemokraterna vill stötta Kulturen med 1,5 miljoner

Redan i slutet av maj skrev Kulturen till Lunds kommun och efterfrågade ett särskilt ekonomiskt stöd med anledning av den pågående pandemin. När kultur- och fritidsnämnden ska avgöra frågan på torsdagens sammanträde föreslår Socialdemokraterna att ett stöd beviljas om 1,5 miljoner kronor.

I slutet av maj skrev Kulturen till Lunds kommun och Region Skåne och efterfrågade ett särskilt stöd med anledning av den pågående pandemin. Socialdemokraterna föreslog redan i juni att kommunstyrelsen skulle besluta om ett stöd till Kulturen, något de borgerliga partierna då röstade ner. Men på torsdag den 15 oktober ska kultur- och fritidsnämnden avgöra ärendet.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till nämnden är att avslå Kulturens förfrågan. Det tycker Socialdemokraterna är fel och föreslår därför istället att ett stöd om 1,5 miljoner kronor ska beviljas. Socialdemokraterna har också genom kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande Sebastian Jaktling hört av sig till företrädare för det borgerliga styret för att hitta en bred majoritet för att stötta Kulturen.

— Kulturen är en viktig institution, inte bara för kommunen utan ur såväl ett regionalt som nationellt perspektiv. Som kommun och en av huvudfinansiärerna till Kulturen kan vi inte bara förlita oss på att andra skjuter till pengar utan vi behöver också agera. I ljuset av att kommunen är på väg mot ett rekordstort överskott är detta något som Lunds kommun har råd att göra. Alternativet kan vara att Kulturen inte överlever, säger Sebastian Jaktling (S), kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email