Socialdemokraternas representanter i nämnder och styrelser

Den 20 december utser kommunfullmäktige presidier, ledamöter och ersättare till kommunens alla nämnder och styrelser. På senaste medlemsmötet beslutades vilka som nomineras av Socialdemokraterna till de olika uppdragen.

Under det andra medlemsmötet efter valet den 9 september beslutade Socialdemokraterna i Lund vilka personer som ska nomineras till de kommunala nämnderna och styrelserna. Totalt har Socialdemokraterna nominerat över 70 personer till de olika uppdragen.

Bland de nominerade tillvaratas både kompetens och erfarenhet från tidigare mandatperioder samtidigt som det sker en förnyelse. Det gäller även de som nomineras till olika presidieuppdrag.

– Vi har formerat ett starkt lag med förankring i hela kommunen. Bland de nominerade finns en bra mix av kontinuitet, erfarenheter och förnyelse, säger Anna-Lena Hogerud, ordförande Socialdemokraterna i Lund.

Här finns våra nomineringar.

facebook Twitter Email