Sebastian Persson

Socialnämndens ordförande lämnar

Peter Fransson (S), ordförande för socialnämnden, kommer att lämna sitt uppdrag i socialnämnden och kommunstyrelsen. Ersättare kommer att väljas på kommunfullmäktiges sammanträde i augusti.

Idag har Peter Fransson inkommit med sin avsägelse från sitt uppdrag som ordförande i socialnämnden och som ersättare i kommunstyrelsen. Detta gör han på grund av en förändrad arbetssituation där han upplever att han inte har den tid som dessa uppdrag tar i anspråk.

– Uppdraget som socialnämndsordförande har varit roligt och väldigt givande, men i och med mitt nya jobb har jag inte längre den tid som krävs för att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt. Jag vill rikta ett stort tack till de som tjänstgjort med mig i nämnden och till alla medarbetare på socialförvaltningen, säger Peter Fransson (S).

En ersättare till Peter Fransson kommer att presenteras av Socialdemokraterna i Lund under sommaren.

– Vi vill rikta ett stort tack till Peter för hans mångåriga insatser och hoppas att vi får återse honom som en aktiv part i Lunds kommunpolitik inom en snar framtid, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande Socialdemokraterna i Lund.

Kontaktuppgifter
Peter Fransson (S), ordförande socialnämnden, 073 720 36 24
Anna-Lena Hogerud (S), ordförande Socialdemokraterna i Lund, 072 552 54 99

Sebastian Persson (S), politisk sekreterare, 046 359 55 66

facebook Twitter Email