Lina Olsson

Stängsla inte in näringsverksamheter

Socialdemokraterna riktar nu skarp kritik mot det sätt som Lunds kommun genomfört instängslingen av stadsparken. Stängningen har inneburit att stadsparkscaféet har stängslats in vilket hotar restaurangverksamheten som bedrivs i caféet. Socialdemokraterna kräver nu att stängslets omedelbart flyttas och att kommunen inleder dialog om ekonomisk kompensation till restaurangen.

För att minska smittspridningen av coronaviruset har Lunds kommun i bred enighet bestämt sig för att stänga stadsparken under siste april. Detta för att undvika den stora folksamling som den årliga spontanfesten normalt innebär i Lunds stadspark. Detta var ett beslut som Socialdemokraterna fullt ut står bakom.

Men Socialdemokraternas oppositionsråd, Anders Almgren, reagerar nu på hur det stängsel som satts upp är draget runt stadsparken. Stängslet är nämligen draget på ett sådant sätt att hela stadsparkscaféet stängslas in. Något som kommer få stora negativa effekter på möjligheterna för restaurangen i stadsparkscaféet att bedriva sin verksamhet så länge stängslet är uppsatt. Stängslet sattes upp under tisdagen och ska enligt uppgift först tas bort tidigast under måndagen, vilket innebär att caféet blir svårtillgängligt i nära en veckas tid.

– Det är anmärkningsvärt att vi över parti- och blockgränser för två veckor sedan enades om flera reformer för att stötta de delar av näringslivet som drabbats hårdast av den pågående pandemin och nu agerar kommunen såhär mot samma del av näringslivet. Jag har haft kontakt med restaurangägaren som med all rätta är besviken på kommunen. Inte minst på bristen på dialog, säger Anders Almgren (S), oppositionsråd.

Socialdemokraterna kräver nu att ordföranden i tekniska nämnden respektive servicenämnden skyndsamt agerar. I ett mejl till de båda ordförandena kräver Socialdemokraterna att man redan under onsdagen ändrar dragningen av stängslet så att det åsamkar så lite skada för näringsverksamheten som möjligt. Dessutom kräver de att en dialog med restaurangägaren om ekonomisk kompensation för det intäktsbortfall kommunens agerande innebär för restaurangen inleds.

– Jag förutsätter att de bägge ordförandena, Jan Annerstedt (FNL) och Inger Tolsved Rosenkvist (L), nu snabbt rättar till de fel som har begåtts och inleder en diskussion om hur restaurangägaren kan kompenseras i efterhand. Lunds kommuns hantering av detta är inte acceptabel, säger Anders Almgren (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email