Lunds kommun/Martin Olson

Stärk frilufts- och idrottslivet i Genarp

Socialdemokraterna vill stärka Genarps frilufts- och idrottsliv det skriver dem i en ny motion som idag skickats in till kommunfullmäktige. Socialdemokraterna föreslår i en motion kallat ”Två toaletter och en parkering” att Lunds kommun ska hitta en långsiktig lösning på parkeringsproblemet vid Ekevallen och samtidigt att det anläggs två offentliga toaletter i Genarp.

Under en lång tid har underhållet på parkeringen vid Ekevallen nedprioriterats. En upprustning av parkeringen är viktigt för Genarps frilufts- och idrottsliv och i ett större perspektiv viktigt för Genarps attraktivitet. Därför har såväl Ekevallens parkering som behovet av offentliga toaletter lyfts inom arbetet med Fokus Genarp under föregående mandatperiod. Nu föreslår Socialdemokraterna att det tas ett samlat grepp kring frågorna om parkering och offentliga toaletter i Genarp.

Anledningen till att det behöver tas ett samlat ansvar kring Ekevallens parkering är att den inte bara används av de som nyttjar idrottsanläggningen. Den är nämligen också porten såväl till Skåneleden som till det nära tre mil långa MTB-spåret och till flera historiska platser så som Häckeberga kvarn. Därför vill Socialdemokraterna även att det anläggs en offentlig toalett för att stärka attraktiviteten ytterligare.

– Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för idrott och rekreation i hela kommunen. Det här är en oerhört viktig plats i Genarp och det är väldigt positivt att så många besöker och nyttjar platsen. Nu måste kommunen stå för sin del och leverera fungerande service för att stimulera detta, säger Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

En bärande del i Socialdemokraternas valplattform var att hela Lunds kommun ska leva och utvecklas. Som ett led i det drev Socialdemokraterna bland annat igenom viktiga budgetsatsningar på de offentliga miljöerna i de östra tätorterna och upprustning av friluftsbaden. Socialdemokraternas förslag om att det ska byggas två offentliga toaletter i Genarp och upprustning av parkeringen vid Ekevallen är ytterligare ett steg i detta.

– För oss socialdemokrater är det oerhört viktigt att hela Lunds kommun ska leva och utvecklas. Satsningen vi nu föreslår är ett sätt att stärka Genarps och därmed kommunens attraktivitet, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Socialdemokraternas motion ”Två toaletter och en parkering” finns att läsa i sin helhet här.

facebook Twitter Email