Jens Ohlsson

Stärk Lunds stadskärna med nya arbetsplatser

Idag presenterar Socialdemokraterna i Lund ytterligare en rad av åtgärder och förslag för att vitalisera och stärka Lunds stadskärna. Nu lanseras en satsning på fler arbetsplatser och kontor i centrum för att stärka stadskärnan, Lunds attraktivitet och underlaget för handel och service.

Lunds centrum är en av landets allra attraktivaste stadskärnor, men med stor potential att bli bättre. För att ha ett levande centrum krävs en blandning av handel, service, mötesplatser, bostäder men också arbetsplatser. Socialdemokraterna i Lund har under mandatperioden genomfört stora satsningar på stadskärnan. Inför 2019 ökas också resurserna för Citysamverkan tillsammans med handeln och fastighetsägarna och konkreta samverkansprojekt för att stärka viktiga platser och stråk kommer att genomföras. Socialdemokraterna föreslår även att restauranger och serveringar befrias från markhyra för uteserveringar i syfta att ytterligare stärka attraktiviteten i stadskärnan.

– Vi skapar nu väsentligt bättre förutsättningar för företag att utvecklas i även i stadskärnan. Vi vill att Lund tar chansen att ytterligare lyfta företagande och stärka Lund som jobbmotor i södra Sverige, säger Anders Almgren (S) kommunstyrelsens ordförande.

Socialdemokraterna i Lund presenterar nu fyra konkreta förslag som kan resultera i fler än 3 000 nya arbetstillfällen i Lunds stadskärna, samt ett förslag till fortsatt arbete för ytterligare företagande och kontor i stadskärnan:

  1. Att i kv. Posthornet norr om kommunhuset Kristallen, planeras för ett nytt kontorshus, direkt norr om det nybyggda hus där bland annat det Nationella Tandvårdscentrat nyligen flyttat in.
  2. Att i Lunds nya centralstation skapa förutsättningar för väsentligt fler nya arbetsplatser och mötesplatser. Kontor i centralstationen ger företagen en unik möjlighet till närhet till kunder, affärspartners och anställda.
  3. Att skapa förutsättningar för att möjliggöra för kontor och företag i projekten som Jernhusen kan genomföra i kv. Innerstaden (den s.k. Spoletorpstomten) direkt norr om Tullkammaren.
  4. Att i kv. Färgaren (gamla Åhlénshuset som ägs av Midroc) möjliggöra för kontor, utöver handel, service och bostäder.
  5. Att i linje med dessa fyra konkreta projekt i samverkan med fastighetsägare och näringslivet ta fram förslag till ytterligare konkreta förslag för att möjliggöra fler arbetsplatser i centrum.

Tillgängligheten till stadskärnan kommer också väsentligen att stärkas efter färdigställandet av spårvägen och de centrala cykelstråken. Därutöver har socialdemokraterna förslag på att även förbättra tillgängligheten för bilister genom ytterligare parkeringsanläggningar i centrum och centrums närhet. Inte minst en väsentlig ökning av parkeringsplatserna i anslutning till Lund C.

– Ett levande centrum behöver förutom handel, service och bostäder även arbetsplatser. Här ser vi stora möjligheter, inte minst vid Lunds nya centralstation, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

facebook Twitter Email