Sebastian Jaktling

Stärk och utveckla handeln i hela Lunds kommun

Socialdemokraterna vill att en handelspolicy tas fram för Lunds kommun. Det föreslår de i en motion till kommunfullmäktige.

Ett flertal kommuner runtom i landet har tagit fram en kommunal handelspolicy för att tydliggöra och stärka handelns roll i kommunen. I en motion till Lunds kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att även Lunds kommun bör ta efter.  

En handelspolicy är ett sektorprogram som redovisar kommunens förhållningssätt till handel. Tidigare har handlare i Lunds kommun lyft behovet av en sådan policy i syfte att tydliggöra vilka förväntningar de kan ha på kommunen samt vilket ansvar kommunen har gentemot handlarna. 

Socialdemokraterna understryker i sin motion vikten av att såväl handlarna som andra intressenter involveras i framtagandet av handelspolicyn såsom Handelsföreningen Lund och företrädare för handeln i tätorterna utanför staden. 

— En stark handel är en grundbult i varje kommuns utveckling. Att ta fram en kommunal handelspolicy klargör vilket ansvar handlarna och kommunen har gentemot varandra. Framförallt kan en policy bidra till att handeln i såväl stadskärnan som tätorterna utanför staden har möjlighet att stärkas och utvecklas. I en tid som denna då den lokala handeln går på knäna är införandet av en handelspolicy dessutom av extra vikt, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 

Läs motionen här.

facebook Twitter Email