Pixaby

Stärka barns rätt till en aktiv fritid

Socialdemokraterna vill skapa mer jämlika förutsättningar för kommunens barn och unga att idrotta och ha en aktiv fritid. Som ett led i detta har de idag presenterat ett förslag om att införa en fritidsgaranti för barn till föräldrar med försörjningsstöd.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att en fritidsgaranti för barn till föräldrar med försörjningsstöd införs. I Lunds kommun lever cirka fem procent av alla barn i familjer som uppbär försörjningsstöd. Socialdemokraterna vill med förslaget skapa mer jämlika förutsättningar för kommunens barn och unga att idrotta och ha en aktiv fritid.

– Vi socialdemokrater tycker inte att barn ska begränsas av sina föräldrars ekonomiska situation. Samhället behöver agera för att bryta den segregation och de folkhälsoklyftor som finns. Med en fritidsgaranti för barn som lever i familjer med försörjningsstöd skapar vi mer jämlika uppväxtvillkor för lundabarnen, säger Eva S. Olsson (S), Socialdemokraternas gruppledare i socialnämnden.

Enligt Lunds kommuns rapport ”Segregation i Lunds kommun 2018 – Kartläggning, behovsanalys och plan för fortsatt arbete” är en viktig insats som kan göras för att minska segregationen att erbjuda kostnadsfria aktiviteter och sport- och fritidsutrustning för barn och ungdomar i kommunen. Socialdemokraterna ser fritidsgarantin som en logisk utveckling av det arbete som görs med en så kallad Fritidsbank, som invigdes tidigare i veckan, men också med de avgiftsfria lovaktiviteter och prova-på-verksamheter som kommunen gör bland annat tillsammans med föreningslivet.

– De generella insatser som görs för att minska trösklarna för att delta i idrotts- och fritidsverksamheter är oerhört viktiga. Men vi tycker att de behöver kompletteras med riktade satsningar till de grupper som behöver det mest. Det är lätt att förstå att idrotts- och fritidsaktiviteter prioriteras bort när man lever på knappa marginaler, därför är detta en extra viktig satsning för att skapa både bättre folkhälsomässiga och sociala villkor för barn och unga i vår kommun, säger Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Motionen finns att läsa här.

facebook Twitter Email