Anders Löwdin

Stärkt fotbollsprofil ska ge bättre skolresultat!

En MFF-akademi ska skapas på Killebäckskolan i Södra Sandby, det föreslår Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet i en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen.

I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet att en så kallad MFF-akademi på Killebäckskolan i Södra Sandby. Genom en MFF-akademi vill de tre partierna skapa en ännu starkare idrottsprofil på Killebäckskolan.

Att mer idrott bidrar till bättre skolresultat finns det starkt stöd i forskning och i Lunds kommun finns det flera exempel på hur skolor arbetar med att erbjuda eleverna mer skolidrott. Bland annat genom olika typer av skolprofiler. Redan idag finns en fotbollsprofil på Killebäckskolan, som nu ska kunna förädlas och fördjupas i samarbete med Malmö FF.

– Idrott är en oerhört viktig del av skolan och vi behöver hitta fler sätt att få våra barn och ungdomar att idrotta. Att tillsammans med Malmö FF kunna erbjuda en förstärkt fotbollsprofil på Killebäckskolan skulle vara fantastiskt för våra elever och för Södra Sandbys utveckling, säger ansvarigt kommunalråd Elin Gustafsson (S).

Genom Killebäckskolans unika lokalisering har skolan inom sitt område direkt tillgång till den lokala fotbollsföreningens planer och träningsanläggning. Detta gör att de har möjligheter att skala upp sin profil och erbjuda fler elever både den befintliga fotbollsprofilen samt en förstärkt sådan genom MFF-akademin.

– Vi vill att det ska bli mer rörelse i skolan. En MFF-akademi skulle vara ett fantastiskt komplement till Killebäckskolans befintliga fotbollsprofil, men också erbjuda något nytt för eleverna i Lunds kommun, säger Yanira Difonis (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

Om kommunen tecknar ett avtal med MFF skapas möjligheter att planera för, samt införa, den utökade fotbollsprofilen inför det nya skolåret, höstterminen 2018. För Lunds kommun innebär avtalet en kostnad på 250 000 kr första året. Vilket skulle innebära att skolan bland annat får en förstärkning av utbildade idrottslärare samt hjälp med planering och genomförande av profilen. När akademin är utbyggd för samtliga årskurser på högstadiet skulle det uppgå till en summa av 350 000 kr. Detta är en viktig satsning på våra barn och unga samt lyft för Södra Sandby som en av kommunens större tätorter.

– Detta är en förstärkning av skolidrotten samtidigt som det stärker Södra Sandbys attraktivitet. Det finns många sätt att öka skolidrotten, att kunna göra det med en förstärkt fotbollsprofil tillsammans med Malmö FF tycker vi är fantastiskt, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), partiföreträdare Centerpartiet i Lunds kommun.

facebook Twitter Email