Jens Ohlsson/Joakim Twete

Stoppa försämringarna i busstrafiken!

När Region Skånes kollektivtrafiknämnd på fredag tar beslut om internbudget för 2019 väntar det borgerliga styret genomföra stora försämringar inom den Skånska kollektivtrafiken. I Lund påverkas totalt åtta busslinjer av försämringarna, fem stadsbusslinjer och tre regionbusslinjer.

Det nytillträdda borgerliga styret i Region Skåne genomför rullar nu ut budgetnedskärning efter budgetnedskärning. Nedskärningar som får direkta konsekvenser för Lund och Lundaborna. Tidigare har vi kunnat läsa om hur Region Skånes borgerliga ledning skar ner på stödet till Historiska Museet i Lund med två tredjedelar utan att ens meddela det i förväg. När kollektivtrafiknämnden ska fatta sitt budgetbeslut påverkas flertalet busslinjer i Lunds kommun mycket negativt.

De åtta busslinjer som påverkas är följande:

– 155 – Lund – S Sandby – Harlösa
– 170 – Lund N Fäladen – Lund LTH – Malmö Jägersro – Hyllie
– 171 – Lund N Fäladen – Lund LTH – Malmö
– Stadsbuss linje 2 – Värpinge by – Botulfsplatsen – Annehem
– Stadsbuss linje 3 – Stångby – Nöbbelöv – Botulfsplatsen – Linero
– Stadsbuss linje 9 – Galjevången – Nilstorp – Botulfsplatsen – Centralen – Univ-sjh
– Stadsbuss – Nattbuss Öster
– Stadsbuss – Nattbuss Väster

Tydligast drabbar det de som reser kollektivt till Papegojelyckan, där förslaget är att stadsbusslinje 2 inte längre ska passera Papegojelyckan, och för de som bor i Vallkärra och Stångby när stadsbusslinje 3 inte längre ska gå längre än till Nöbbelöv. Förändringarna av stadsbusslinje 2 drabbar ungefär 15 000 resenärer över ett år om inte bussen stannar vid Papegojelyckan. Medan möjligheterna att resa kollektivt till Vallkärra reduceras till en resa i timmen, till skillnad från resa var 20:e minut i rusningstrafik som det är idag. Även för boende i Stångby blir resealternativen kraftigt begränsade.

– De som drabbas är framförallt de äldre som vill ta sig till Träffpunkt Papegojelyckan. Detta kommer få stora negativa effekter för de äldre och med största sannolikhet även kommunens färdtjänstverksamhet, säger Klara Twete (S), ledamot i Region Skånes kollektivtrafiknämnd och ersättare i Lunds kommunfullmäktige.

Förslaget att vissa linjer föreslås läggas ner helt och andra får färre avgångar eller nya rutter får stark kritik av Socialdemokraterna i Lund. Utöver att stadsbusslinjerna 2 och 3 påverkas föreslås det också att de två nattbussarna ska skrotas i sin helhet tillsammans med vissa morgon- och nattider dras in mellan Lund och Malmö. Att reseunderlaget är lägre vid vissa tidpunkter är inte så konstigt, men det betyder inte att resorna är viktiga. Socialdemokraterna i Lund menar att de föreslagna indragning av tider mellan Lund och Malmö framförallt påverkar de som arbetar lite okonventionella tider. Socialdemokraterna i Lund menar att avskaffandet av nattbussarna riskerar att bidra till en ökad otrygghet för de lundabor som ska ta sig hem på senare tider.

– Sammantaget får nedskärningarna negativa konsekvenser för Lundaborna. Vi kräver att även Lunds kommuns borgerliga politiker omedelbart tar kontakt med sina kollegor i regionen och agerar kraftfullt mot Region Skånes nedskärningar. Det måste de göra för Lundabornas bästa, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande i Lunds kommun.

facebook Twitter Email