Lina Olsson

Stoppa införandet av ”hälsoschema”

Trots omfattande kritik från omsorgspersonalen planerar Lunds kommun att införa så kallade ”hälsoscheman”. Socialdemokraterna har tidigare föreslagit att införandet stoppas. I en interpellation ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande kräver Socialdemokraterna att Lundakvintetten omprövar sitt beslut om att genomföra schemaförändringen.

Lunds kommuns planer på att införa så kallade ”hälsoscheman” inom äldreomsorgen har fått skarp kritik från såväl fackligt som politiskt håll. Socialdemokraterna föreslog så sent som i december 2020 att en del av de statliga medlen som är särskilt riktade till äldreomsorgen ska användas för att kunna avskaffa delade turer, utan att de negativa konsekvenserna som det så kallade ”hälsoschemat” innebär. Detta röstade Lundakvintetten nej till.

Kritiken har framförallt handlat om att den nya schemaläggningen skulle innebära försämrade arbetstider för många medarbetare, fler arbetspass för nattpersonalen och att bemanningen mitt på dagen minskas vilket riskerar att leda till färre aktiviteter och utevistelse för de boende. Konsekvensen skulle också bli att resandet till och från jobbet för många medarbetare försvåras då de kommer att behöva resa senare på kvällen, vilket innebär både sämre kollektivtrafikmöjligheter och en otryggare tid att resa på.

Den 23 februari uttalade sig undersköterskan Claudia Schuccias i tidningen Kommunalarbetaren och sa då att hon ”hellre är arbetslös än med hälsoschema”. Mot bakgrund av den ytterligare kritik som framkommit kräver nu Socialdemokraterna att Lundakvintetten omprövar sitt beslut om att införa det så kallade ”hälsoschemat”. Kraven framställs i en interpellation till Inga-Kerstin Eriksson (C), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

– Beslutet har länge kritiserats av Kommunal, men det borgerliga styret har inte tagit till sig av kritiken som framförts. Men när våra undersköterskor uppger att de hellre säger upp sig än arbetar enligt det nya förslaget på schemamodell borde även Lundakvintetten inse allvaret i kritiken. Framhärdandet i införandet av ”hälsoschema” kommer försämra kvaliteten i Lunds kommun äldreomsorg men kommer sannolikt också innebära att vi förlorar våra viktiga och duktiga undersköterskor. Detta måste vi sätta stopp för, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email