Sebastian Jaktling

Stoppa inte Hedda Anderssongymnasiet!

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott tillsatt ännu en utredning om framtiden för kommunens femte gymnasieskola - Hedda Anderssongymnaiset. Utredning kritiseras av Socialdemokraterna både i kommunstyrelsen och i utbildningsnämnden.

Socialdemokraterna tog under mandatperioden 2010-2014 initiativ till utredning av en femte kommunalgymnasieskola. Det dåvarande allianssyret påbörjade arbetet motvilligt och arbetet tog först fart under föregående mandatperiod då kommunen leddes av ett rödgrönt styre.

Sedan dess har mycket hänt. Över blockgränserna beslutades om den nuvarande placeringen för Hedda Anderssongymnasiet, efter flertalet olika alternativ utretts. Efter det har kommunen anordnat arkitekttävlingar och skolan öppnades i förtid i höstas. Så sent som den 28 mars beslutades det om ny detaljplan i kommunfullmäktige, en plan som fick stöd utav fyra av fem av den styrande Lundakvintetten. Efter sex veckor är det borgerliga minoritetsstyret nu beredda att riva upp sitt beslut. Detta trots att mångmiljonbelopp redan är investerade i skolprojektet.

Men idag har det borgerliga minoritetsstyret beslutat att återigen utreda alternativa placeringar av skolan. Som skäl anförs att tre nya faktorer har tillkommit som påverkar planeringen. Skälen sägs vara att detaljplanen har överklagats, samverkansavtalet om fritt sök ifrågasätts av ett antal samverkanskommuner och den totala investeringskostnaden.

De två senare faktorerna har varit kända för samtliga partier redan i samband med kommunfullmäktiges beslut. Däremot kommer dagens beslut med stor sannolikhet att leda till förseningar och en brist på gymnasieplatser. Dessutom vill de utreda om någon annan än kommunen är villig att bygga skolbyggnaden och på så vis ta hela risken. Socialdemokraterna menar att det som krävs av politiken är långsiktigt agerande och att dagens beslut är bara ett i raden av kortsiktiga beslut från det borgerliga styret.

– Den långsiktiga gymnasieplaneringen går inte att avhända sig till någon ”marknad”, det är ett ansvar som kommunen måste ta. Det borgerliga styret verkar oförmögna att ta sådant ansvar. De bromsar byggnationen av en gymnasieskola som redan är öppnad samtidigt som de vägrar att presentera förslag på hur ”Fritt sök” reformeras så att behöriga elever från Lunds kommun garanteras plats i Lunds skolor. Detta trots tydliga löften från styret. Att bromsa projektet nu innebär dessutom att mångmiljonbelopp av skattebetalarnas pengar slängs i sjön. Detta är på inget sätt ett långsiktigt hållbart agerande från styret, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Att fler gymnasieplatser behöver skapas råder det stor enighet om. Det är många gymnasieungdomar som vill studera i Lund. Det har till exempel inneburit att lundaungdomar trängs ut från de kommunala skolorna. Bara i sydvästra Skåne förväntas behovet av nya gymnasieplatser öka med 10 000 platser de kommande 10 åren. Socialdemokraterna menar att det är eleverna och personalen som far mest illa av Lundakvintettens senaste förslag.

– Med det nu tagna beslutet med åtföljande förseningar av skapandet av nya gymnasieplatser leder de kommande åren till att fler Lundaungdomar tvingas att söka sig till skolor i Malmö, Eslöv, Landskrona och kanske ännu längre bort. Och hur ska man klara nyrekryteringen av lärare till höststarten med närmare 250 nya elever på Hedda när skolans framtid nu blivit så osäker? säger Stig Svensson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i utbildningsnämnden. 

facebook Twitter Email