Lina Olsson

Stoppa nedläggningen av träffpunkten på Nibblegården

Vård- och omsorgsnämnden är en av flera nämnder som står inför stora nedskärningar kommande år. Som en konsekvens föreslås nu träffpunkten och restaurangen på Nibblegården läggas ner. Något som nu får kritik av Socialdemokraterna.

Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan en tid tillbaka haft i uppdrag att se över träffpunktsverksamheten i Lunds kommun och jämföra motsvarande verksamhet i andra kommuner och föreslå åtgärder som kan vidtas för att jämna ut kostnadsskillnader med bibehållen kvalitet. En sådan åtgärd som föreslagits är att träffpunktsverksamheten koncentreras till ett mindre antal men större träffpunkter som är tillgängliga för många och har god bemanning för bibehållen kvalitet i den verksamhet som erbjuds.

Då både träffpunktsverksamheten och restaurangen på Nibblegården har ett lågt antal besökare har vård- och omsorgsförvaltningen tidigare föreslagit att verksamheterna slås ihop med Nibblegården med verksamheten på Möllargården. Men nu, som en konsekvens av de stora nedskärningar som det borgerliga minoritetsstyret och Miljöpartiet gemensamt fått igenom för vård- och omsorgsnämnden, föreslås träffpunkten och restaurangen på Nibblegården läggas ner redan innan 2019 års utgång.

Restaurangbesökarna kommer istället att hänvisas till bland annat restaurangen på Papegojelyckan. Papegojelyckan ligger cirka 3 kilometer ifrån Nibblegården och fick dessutom så sent som i augusti sin busshållplats indragen efter nedskärningarna i Region Skåne.

Socialdemokraterna är kritiska till förslaget och föreslår att nedläggningen stoppas.

– Det är oansvarigt att lägga ner en uppskattad verksamhet utan att det finns rimliga ersättningsalternativ på plats. Våra träffpunkter är ett viktigt verktyg i kampen mot ofrivillig ensamhet hos våra äldre. Att ett ersättningsalternativ kommer på plats under denna mandatperiod, med de stora nedskärningarna som planeras fram till 2022, är högst osannolikt. Det kan vi aldrig acceptera, säger Pär-Ola Nilsson (S), vård- och omsorgsnämndens 2:e vice ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden står 2020 inför stora nedskärningar. Mellan Socialdemokraternas budgetförslag och det som det borgerliga minoritetsstyret och Miljöpartiet föreslog och fick igenom skilde det 41 miljoner kronor, det motsvarar 100 undersköterskor. Nedskärningar som kommer att få stora konsekvenser för verksamheten. Pär-Ola Nilsson (S) tror detta bara är den första av drastiska och ogenomtänkta åtgärder.

– Det är stora summor som ska sparas på våra äldre och personer med funktionsnedsättningar. Att detta blir den enda åtgärden som drabbar verksamhet som fungerar och är uppskattad av lundaborna har jag svårt att se. Om Centerpartiet och de andra borgerliga partierna i nämnden på riktigt vill värna och utveckla verksamheten hoppas jag att de ansluter sig till vårt förslag om att riva upp den beslutade budgeten så att vi kan sätta stopp för de stora nedskärningarna, säger Pär-Ola Nilsson (S), vård- och omsorgsnämndens 2:e vice ordförande.

Förslaget Pär-Ola Nilsson (S) hänvisar till är den motion som Socialdemokraterna lämnade in den 2 september om att riva upp kommunens budgetbeslut.

facebook Twitter Email