Jens Ohlsson

Stör inte i vardagen – erbjud gratis mensskydd till barn och unga

Barn och unga ska erbjudas avgiftsfria mensskydd i skolan och i fritidsverksamheterna. Det föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige.

Under hösten 2020 gick Skottland i bräschen och beslutade om gratis mensskydd för alla invånare. Detta för att underlätta bland annat en likvärdig skolgång och för att minska de hinder som menstruation kan innebära i vardagen. Även i Nya Zeeland har beslut fattats om att tillgängliggöra mensskydd genom att erbjuda det gratis på landets skolor.

Socialdemokraterna menar i en motion till kommunfullmäktige att Lunds kommun bör ta efter och erbjuda kostnadsfritt mensskydd till barn och unga i de kommunala skol- och fritidsverksamheterna. De menar att inget barn eller ungdom ska begränsas i sin utbildning eller fråntas rätten att delta i olika typer av aktiviteter för att de inte har tillgång till mensskydd.

– Fler än var tionde kvinna och flicka i Sverige upplever att de är obekväma i sociala sammanhang när de har mens. Vi socialdemokrater vill att skolan ska vara till för kunskap och att vartenda barn och ungdom ska kunna koncentrera sig på skolarbetet och njuta av sina fritidsaktiviteter. Därför vill vi att Lunds kommun erbjuder kostnadsfria mensskydd i de kommunala skol- och fritidsverksamheterna, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

Här kan du läsa motionen.

facebook Twitter Email