Elfva Barrio

Stora satsningar på kultur- och fritidsnämnden

På en pressträff idag har Socialdemokraterna tillsammans med Lundakvintetten presenterat en gemensam budget för kultur- och fritidsnämnden för 2022. En budget som innehåller satsningar om totalt 15,6 miljoner kronor.

Lunds kommun bedriver en omfattande kultur- och fritidsverksamhet, framförallt för barn och unga. I en gemensam överenskommelse har Socialdemokraterna och den så kallade Lundakvintetten idag presenterat ett gemensamt budgetförslag för kultur- och fritidsnämnden 2022. Det är en budgetuppgörelse som innebär att kultur- och fritidsnämnden tillförs 15,6 miljoner kronor, med breda satsningar för att bland annat stärka fritidsverksamheten, för att kunna återstarta kulturlivet efter pandemin och för att ge idrottsrörelsen bättre förutsättningar. Men också en rad specifika uppdrag som till exempel att bryta den geografiska snedrekryteringen till musikundervisningen, utökning av fältgruppens verksamhet och satsningar på fler lovaktiviteter.

– Med den här budgeten gör vi en väsentlig förstärkning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Nu kommer fler lundabarn erbjudas möjlighet till en mer aktivt och trygg fritid. Inte minst genom fler lovverksamheter och en utbyggd fritidsverksamhet, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamheter som många lundabor både uppskattar och har många åsikter kring. Även i lundapolitiken har skiljelinjerna varit flera inom kultur- och fritidsområdet, inte minst i frågan om budgeten där Socialdemokraterna tidigare kritiserat det borgerliga styrets återkommande nedskärningspolitik inom området. Därför är uppgörelsen ett styrkebesked menar Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, eftersom den vänder den trenden och byter nedskärningar mot satsningar.

– Att vi kunnat hitta en bred överenskommelse som skapar väsentligt bättre förutsättningar för kultur- och fritidsverksamheterna 2022 än tidigare under mandatperioden är ett styrkebesked. Inte minst med tanke på hur hårt prövade kultur- och idrottslivet har varit under pandemin. Nu skapar vi förutsättningar för en viktig återstart för en hårt prövad sektor, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email