Sebastian Jaktling

Stötta föreningarna i krisen

LUGI Handboll bad redan innan sommaren om ekonomiskt stöd med anledning av de negativa effekterna som den pågående pandemin medfört. När ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott under måndagen var Socialdemokraterna det enda partiet som ville stötta föreningen.

Socialdemokraterna riktar kritik mot det borgerliga styrets beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott att inte bevilja LUGI Handbolls ansökan om ekonomiskt stöd. De menar att det är viktigt att kommunen skapar förutsättningar för organisationer och föreningar att klara av konsekvenserna av pandemin. Socialdemokraterna vill att Lunds kommun tillfälligt stöttar LUGI Handboll med 3,5 miljoner kronor, utöver det om två miljoner som kommunen arbetar med till Lundaspelen. 

— För oss socialdemokrater var det självklart att tillsammans med det nuvarande styret snabbt stötta företagen, men vi förvånas över hur bristfälligt och långsamt de agerar när det gäller andra viktiga delar av vårt samhälle. Det är en självklarhet att kommunen bör sträcka ut en hand även till föreningar som drabbas. Lugi är en viktig förening för kommunen som vi tycker borde få kommunalt stöd för att överleva krisen. Vi samarbetar gärna över partigränserna för att hitta en bra lösning för idrottsrörelsen, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

LUGI Handboll uttrycker i sin skrivelse till kommunen att de är oroliga över sin överlevnad. Föreningen har vidtagit en rad egna åtgärder för att klara av den ekonomiska krisen. Bland annat har de korttidspermitterat spelare och administrativ personal. Men deras egna åtgärder riskerar att inte räcka. Socialdemokraterna ville också, utöver det särskilda stödet till Lugi Handboll, uppdra åt kommunkontoret att ta fram förslag till principer för hur även andra föreningar kan stöttas i krisen. Även det förslaget röstades ner av de borgerliga ledamöterna.

— De senaste månaderna har varit otroligt tuffa. Pandemin har påverkat i stort sett alla delar av vårt samhälle, både socialt och ekonomiskt. Vi måste hjälpa idrottsrörelsen i dessa svåra tider. Därför bör man snabb ta fram regler för hur även andra föreningar kan stöttas, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email