Lina Olsson

Sverige måste erkänna Västsahara!

I flera decennier har den marockanska ockupationen pågått i Afrikas sista koloni och rapporteringen om situationen är liten i Sverige. Situationen i den del av Västsahara som ockuperas av Marocko har under det senaste halvåret kraftigt försämrats. Den 29 åriga vapenvilan har brutits och de som får betala det högsta priset är civilbefolkningen. Situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna förvärras för varje dag. Detta hade kunnat undvikas om den fredsplan som man kommit överens om hade genomförts och om Marocko hållit sig till ingångna avtal.

Alla de som idag lever i flyktinglägren är beroende av hjälp utifrån. Vi vet också att inskränkningar av de mänskliga rättigheterna är särskilt påtagliga för personer och enskilda organisationer som verkar för det västsahariska folkets självbestämmande. Vi behöver därför säkerställa att Sverige gör vad man kan för att stärka det västsahariska folkets rättigheter.

Svenska företag eller andra aktörer borde få tydligare information och ges bättre möjligheter att stoppa eventuella investeringar i Marocko baserat på att de kan riskera att legitimera brott mot mänskliga rättigheter. I andra länder finns en sådan avrådan, det exemplet borde Sverige följa.

Likaså borde Sverige ställa än tydligare och skarpare krav gällande upprättande av legitima avtal med västsahariernas representanter, kopplat till alla naturtillgångar som utvinns av andra länder i Västsahara. Vi kräver också att berörda länder stärker upp efterlevnaden av FN:s och EU:s regelverk kring barns rättigheter – gällande de undernärda västsahariska barnen i flyktinglägren och de västsahariska ungdomarna.

Idag nyttjar Marocko Västsahara för naturresurser trots att EU-domstolen fastställt att gällande avtal inte omfattar det ockuperade Västsahara. Sverige behöver stå upp för mänskliga rättigheter och vara en stark röst mot ockupation och de som bryter mot FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Sverige behöver erkänna Västsahara.

Socialdemokraterna i Lunds årsmöte den 27 mars 2021

facebook Twitter Email