Lunds kommun/Martin Olson

Trafiksäkra undergången vid Stångby station

Socialdemokraterna kräver att Lunds kommun agerar för att stärka trafiksäkerheten vid Stångby station. I en skrivelse till tekniska nämnden kräver dem att såväl långsiktiga som kortsiktiga lösningar görs för att öka trafiksäkerheten i och kring undergången vid Stångby station.

Socialdemokraterna har under lång tid reagerat på den osäkra trafiksituation som råder vid undergången vid Stångby station. Utformningen är långt ifrån trafiksäker och flertalet olyckor har inträffat. Nu kräver Socialdemokraterna att tekniska nämnden agerar genom en skrivelse som lämnats in till nämnd. Socialdemokraterna efterlyser såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder.

– Undergången nyttjas främst av tågresenärer och ungdomar som är på väg till skolan, det är horribelt att de inte kan känna sig trygga på vägen till och från arbete och studier. Situationen är akut och kommunen behöver agera så fort det bara är möjligt, säger Lena Fällström (S), som är gruppledare för Socialdemokraterna i tekniska nämnden.

Problemet har länge diskuterat inom den socialdemokratiska föreningen på Norr, där Stångby ingår, och initiativet är väckt av Per-Olof Järvegren som själv bor i Stångby. Han har bland annat lyft fram att bilister använder cykelvägen som en genväg och att trapporna som leder rakt ner till cykelbanan skapar en otrygg situation för såväl de gående som de som cyklar. Han får medhåll av Lena Fällström.

– På det hela taget är passagen inte utformat på ett sätt som skapar en trygg situation. Det är inte hållbart att hänvisa att det blir bättre med en eventuellt ny passage om det blir ett justerat stationsläge. Vi behöver trygghet för de som rör sig där idag. Det går inte att vänta med det, säger Lena Fällström (S), gruppledare för Socialdemokraterna i tekniska nämnden.

Skrivelsen finns här i sin helhet.

facebook Twitter Email