Sebastian Jaktling

Trafiksituationen i Södra Sandby måste förbättras skyndsamt

Mark- och miljödomstolen har upphävt en detaljplan som skulle inneburit 235 nya hyresrätter i centrala Södra Sandby med hänvisning till den rådande trafiksituationen. Socialdemokraterna kräver att Lunds kommun påskyndar arbetet med att förbättra trafiksituationen i Södra Sandby för att öka säkerheten och se till så att fler bostäder kan byggas.

I januari 2020 tog Socialdemokraterna och Centerpartiet ett gemensamt initiativ för att se över trafiksituationen i centrala Södra Sandby. Detta efter att den socialdemokratiska föreningen i Södra Sandby gjort en sammanställning över trafikflödet i korsningen Lundavägen-Revingevägen-Dalbyvägen-Flyingevägen som visade att nära 1000 tunga fordon passerar korsningen på en dag. Efter det gemensamma förslaget beslutade kommunstyrelsen i april 2020 om att avsätta särskilda medel för en utredning som ska ledas av tekniska nämnden.

Den 16 februari beslutade Mark- och miljödomstolen att upphäva en detaljplan i Södra Sandby där LKF planerat att bygga 235 nya bostäder. Detaljplanen upphävdes med hänvisning till den rådande trafiksituationen och att kommunen inte på ett tillräckligt vis kunnat påvisa hur en ökad mängd trafik ska kunna hanteras. Socialdemokraterna ser domen som ett tydligt bevis på att arbetet med att förbättra och hitta en lösning på trafiksituationen i Södra Sandby måste intensifieras.

– Vi vill att Södra Sandby ska kunna växa och utvecklas. Då är den nuvarande trafiksituationen ett stort problem. Det handlar både om att öka tryggheten och säkerheten för de som idag bor och rör sig i Södra Sandby, men också om att skapa bra förutsättningar för orten att växa så att fler kan flytta dit. Jag förväntar mig att vi inom en snar framtid får se konkreta resultat av det uppdrag som tekniska nämnden har fått så att vi så fort som möjligt kan påbörja åtgärdsarbetet, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Här kan du läsa mer om det gemensamma förslaget som Socialdemokraterna och Centerpartiet tog i januari 2020.

facebook Twitter Email