Sebastian Jaktling

Utöka hyresnedsättningarna för föreningar i Lunds kommun

Ge alla Lunds kommuns bolag i uppdrag att erbjuda de föreningar som drabbats ekonomiskt av den pågående pandemin hyresnedsättningar året ut, det föreslog Socialdemokraterna när styrelsen för Lunds Rådhus AB sammanträdde under måndagen. Det borgerliga minoritetsstyret motsatte sig förslaget och menar att hyresnedsättningen bara ska gälla för föreningar som hyr lokaler av LKF och endast september månad ut.

På måndagens sammanträde med styrelsen för Lunds Rådhus AB, Lunds kommun koncernbolag, fattades beslut om hyresnedsättning för de föreningar som drabbats ekonomiskt med anledning av den pågående coronapandemin. Socialdemokraterna, som länge drivit på för att hyresnedsättningarna ska gälla för hela föreningslivet, riktar kritik mot beslutets utformning. Kritiken handlar främst om att en rad föreningar som drabbats hårt medvetet undantas från möjligheten att ansöka om hyresnedsättning beroende på vilken del av kommunen de är hyresgäster hos. Beslutet innebär nämligen att det bara är föreningar som hyr av LKF som kommer i fråga för hyresnedsättningen. Det innebär att till exempel föreningar som hyr lokaler i Sparbanken Skåne Arena inte omfattas.

Socialdemokraterna riktade liknande kritik mot beslutet som fattades i kommunstyrelsen i juni. Då beslutade kommunstyrelsen att de enda föreningarna som var aktuella för hyresnedsättning var föreningar som hyr av kultur- och fritidsnämnden, medan föreningar som hyr av till exempel servicenämnden exkluderas.

– Civilsamhället och föreningslivet är viktiga hörnstenar i vårt samhälle som behövs både under och efter den pandemi vi nu upplever. Att deras möjligheter till stöd ska vara avhängt på vilken del av Lunds kommun de hyr lokaler av är oerhört märkligt och bryter mot likabehandlingsprincipen. Se Lugi HF och H43 som exempel, de får inte del av detta stöd vad gäller sina kanslilokaler som de hyr i Sparbanken Skåne Arena, men om de hade hyrt lokaler av kultur- och fritidsnämnden hade de fått det. Det är inte en rimlig ordning, säger Anders Almgren (S), oppositionsråd och vice ordförande i Lunds Rådhus AB.

Socialdemokraterna föreslog också att hyresnedsättningen skulle gälla retroaktivt från 1 juli och fram till och med årsskiftet. Detta för att spegla förutsättningar i den förläning av hyresnedsättning som de föreslog för näringsidkare tidigare i augusti.

– För oss socialdemokrater är det viktigt att de coronaåtgärder som görs från Lunds kommun skapar likvärdiga förutsättningar inte bara mellan olika föreningar, utan också mellan näringslivet och föreningslivet. Därför vill vi att hyresnedsättningarna görs på ett sådant sätt så att reglerna är likvärdiga för föreningar och företag, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd och ledamot i styrelsen för Lunds Rådhus AB.

facebook Twitter Email