Pixaby

Utöka Kulturskolans verksamhet i tätorterna utanför staden

Det nyligen införda musikcheckssystemet har inte bidragit i tillräcklig utsträckning till att öka musikundervisningen för barn i tätorterna utanför Lunds stad. Därför måste Kulturskolans uppdrag utökas så att dess utbud är likvärdigt i hela kommunen, det föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet i ett gemensamt förslag i kultur- och fritidsnämnden.

Enligt den utvärdering som har gjorts av musikchecksystemet, som antogs i våras för kultur- och fritidsnämnden, visas att den geografiska snedrekryteringen inte har brutits i tillräckligt stor utsträckning. Att bryta den geografiska snedrekryteringen var ett av motiven för införandet av musikchecksystemet, något som inte uppfyllts. Därför föreslår Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu i ett gemensamt förslag i kultur- och fritidsnämnden att Kulturskolan ska få ett uppdrag att erbjuda likvärdig musikundervisning i tätorterna utanför staden.

– Tillgången till bra musikundervisning ska inte vara förbehållet barnen i Lunds stad. Det finns en tydlig brist i hur musikchecksystemet snarare bidragit till att öka de geografiska klyftorna. Behovet av att Kulturskolan erbjuder mer musikundervisning i tätorterna utanför staden är väldigt påtaglig. Därför bör de också få ett sådant uppdrag, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Checksystem leder ofta till att utförare koncentreras till områden med ett redan rikt utbud av tjänster och kommunal service. Musikchecken är inget undantag. Därför vill vi att Kulturskolan får i uppdrag att jobba mer aktivt med uppsökande verksamhet i områden där få barn är inskrivna i musikundervisning, säger Peter Bergwall (MP), ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag finns här.

facebook Twitter Email