Pixaby

Utred ett utomhusbad på Brunnshög

När kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 28 april ska nämnden ta ställning till ett lundaförslag om ett utomhusbad på Brunnshög. Socialdemokraterna ställer sig positiva till förslaget och vill att ett nytt utomhusbad utreds.

Filip Larsson har skrivit ett lundaförslag där han föreslår att kommunen ska bygga ett utomhusbad på Brunnshög. När kultur- och fritidsnämnden ska behandla lundaförslaget den 28 april är tjänstepersonernas förslag att ett utomhusbad på Brunnshög inte ska prioriteras. Men Socialdemokraterna är positiva till Filip Larssons förslag och delar inte bilden av att det inte skulle vara prioriterat. Däremot är förutsättningarna för att anlägga ett utomhusbad på Brunnshög oklara. Därför kommer de att föreslå att förutsättningarna både vad gäller den exakta placeringen och kostnaderna för ett utomhusbad ska utredas vidare.

– Filip Larssons förslag om ett utomhusbad på Brunnshög är väldigt intressant. Istället för att helt avfärda förslaget vill vi att de faktiska förutsättningarna för att anlägga ett utomhusbad utreds ordentligt. Bra idéer ska tillvaratas, inte avfärdas, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

facebook Twitter Email