Uttalande från årsmötet

På Socialdemokraterna i Lunds årsmöte den 24 mars antogs detta uttalande enhälligt utav mötet.

Stå upp för assistansersättningen!

Alla ska kunna leva på lika villkor som andra medborgare. Vi socialdemokrater måste slå vakt om alla människors möjligheter att leva fria liv. Den senaste tiden har det i ett flertal artiklar framkommit att personer med behov av assistansersättning inte behandlas lika över landet.

Exempel om personen som flyttade till en stad för att påbörja ett nytt liv med ett nytt jobb men gång på gång nekades sin rätt till ersättning och därför tvingades återvända och se sina drömmar gå förlorade. Den som behöver stöd för att kunna jobba, studera eller få ett mer aktivt liv och behöver assistans för det ska få det. Äldre med stora och livslånga funktionsnedsättningar ska inte på ålderns höst fråntas den hjälp som är deras absoluta livsförutsättning.

Den som har behov av assistans ska få det, oavsett var i landet personen väljer att bosätta sig. Det handlar om rätten att kunna leva sitt liv men också om solidariteten mellan medborgare.

Den ojämlika tillämningen måste upphöra för att inte utsatta medborgare ska ställas mot varandra.

Därför kräver vi

– Stå upp för rätten till assistans till de medborgare som behöver den

– Ge nya utredningsdirektiv som utgår från att alla – även de inom LSS-lagens personkrets – ska kunna leva på lika villkor med andra medborgare

– Sätt stopp för den ojämlika tolkning som pågår – lagen ska gälla lika i hela landet

– Skrota förslagen om nedskärningar

– Sätt stopp för nedskärningarna och bevaka alla människors rätt till ett fritt liv

facebook Twitter Email