Uttalande: Välfärden ska vara fri från vinstintressen

Välfärden är en grundbult i den svenska modellen och något vi måste värna. Välfärd ska ges efter behov och omfatta alla. Den ska finansieras gemensamt efter förmåga och verka omfördelande. Den ska ägas och drivas gemensamt.

Välfärden är ett redskap för att minska ojämlikheten och klyftorna mellan olika grupper i samhället. När välfärdssystemen är som bäst ökar de friheten, jämlikheten och demokratin. För Socialdemokraterna i Lund är det därför viktigt att välfärden inte är en marknad. Välfärden är och ska vara till för våra gemensamma behov.

Att regeringen genom Ilmar Reepalus utredning har påbörjat ett arbete för att nå en överenskommelse om hur vi kan säkerställa hög kvalité i vår välfärd och samtidigt reglera vinsterna är ett steg på vägen för att säkerställa en gemensamt ägd och finansierad välfärd. Socialdemokraterna i Lund ser därför utredningens förslag som ett steg åt rätt håll, ett första steg mot en välfärd som inte styrs av vinstintressen.

Socialdemokraterna i Lund står upp för den skånska arbetarrörelsens linje att vi måste sätta stopp för vinster i välfärden, oavsett om det gäller skola, vård eller omsorg. Vinstjakten måste få ett slut. Låt oss jaga bättre arbetsvillkor och högre kvalité istället.

Ovanstående är ett uttalande som Socialdemokraterna i Lund antog på årsmötet 25 mars 2017

facebook Twitter Email