Sebastian Persson

Vad händer med satsningarna på elevhälsan i grundskolan?

Gemensamt över blockgränserna gjordes stora satsningar på elevhälsan i såväl grund- som gymnasieskolan. Nu efterfrågar Socialdemokraterna besked om vad som händer med arbetet i barn- och skolnämnden.

Andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats sedan mitten av 1980-talet sett över hela landet. Vi vet också att nästan hälften av Sveriges 15-åringar har denna typ av besvär. Därför är arbetet med elevhälsan i grundskolan av oerhört stor vikt. Därför avsatte bland annat Socialdemokraterna en särskilda resurser för att stärka och bygga ut elevhälsan. I en enkel fråga till barn- och skolnämndens ordförande Mia Honeth (L) kräver Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden, besked om hur de beslutade budgetsatsningarna på elevhälsan blir till verkliga förbättringar.

– Vi avsatte pengar i vårt budgetförslag för att det skulle bli konkret skillnad för våra elever. Än så länge har vi inte kunnat se någon konkret skillnad. Min förhoppning är att även det borgerliga minoritetsstyret vill få effekter för budgetsatsningarna och jag hoppas att Mia Honeth (L) på fullmäktige kan redovisa hur långt arbetet har kommit, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Den enkla frågan går att läsa här.

facebook Twitter Email