Valberedningens förslag till gruppledare i kommunala nämnder och styrelser!

Här presenteras Valberedningens förslag på gruppledare i kommunala nämnder och styrelser, som kommer att fastställas på arbetarekommunens årsmöte lördagen den 12 mars:

 • Barn- och skolnämnden: Mattias Olsson

 • Byggnadsnämnden: Björn Abelson

 • Kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen: Anders Almgren
 • Kommunalråd: Lina Olsson
 • Kommunfullmäktiges presidium: Stig Svensson
 • Kommunrevisionen: Britt Svensson
 • Gruppledare i Kraftringen AB: Kenneth M Persson
 • Kultur- och Fritidsnämnden: Sebastian Jaktling
 • Lunds Kommuns Fastighets AB: Tony Johansson
 • Lunds Kommuns Parkerings AB: Per-Olof Järvegren

 • Miljönämnden: Eleni Rezaii Liakou
 • Renhållningsstyrelsen: Cecilia Skoug
 • Servicenämnden: Fanny Johansson
 • Socialnämnden: Ann-Margreth Olsson
 • Tekniska nämnden: Lena Fällström
 • Utbildningsnämnden: My Lilja
 • Valnämnden: Jorun Koca Jakobsson
 • Vård- och omsorgsnämnden: Pär-Ola Nilsson
 • Överförmyndarnämnden: Monica Molin
 • Arenabolaget: Lina Olsson
 • Visit Lund: Sebastian Jaktling

facebook Twitter Email