Valberedningens förslag till kommunfullmäktigelistan!

Här presenteras valberedningens förslag till kommunfullmäktigelista, som sedan kommer att fastställas på arbetarekommunens årsmöte lördagen den 12 mars:

 • Plats 1: Anders Almgren
 • Plats 2: Lina Olsson
 • Plats 3: Björn Abelson
 • Plats 4: Fanny Johansson
 • Plats 5: Mattias Olsson
 • Plats 6: My Lilja
 • Plats 7: Sebastian Jaktling
 • Plats 8: Eleni Rezaii Liakou
 • Plats 9: Stig Svensson
 • Plats 10: Elin Gustafsson
 • Plats 11: Jörgen Nilsson
 • Plats 12: Lena Fällström
 • Plats 13: Kenth Andersson
 • Plats 14: Ann-Margreth Olsson
 • Plats 15: Pär-Ola Nilsson
 • Plats 16: Cecilia Skoug
 • Plats 17: Julius Wallin
 • Plats 18: Elfva Barrio
 • Plats 19: Assar Wixe
 • Plats 20: Edvina Palmcrantz
 • Plats 21: Mikael Thunberg
 • Plats 22: Margita Malmros
 • Plats 23: Niklas Blomberg
 • Plats 24: Anna-Lena Hogerud
 • Plats 25: Kenneth M Persson
 • Plats 26: Linda Kraft
 • Plats 27: Per Wickenberg
 • Plats 28: Monica Molin
 • Plats 29: Mårten Spanne
 • Plats 30: Karin Alstersjö
 • Plats 31: Bengt-Inge Hallberg
 • Plats 32: Sara Haghpassand
 • Plats 33: Michael Tapper
 • Plats 34: Eva S Olsson
 • Plats 35: Tony Johansson
 • Plats 36: Eva Olsson
 • Plats 37: Per-Olof Järvegren
 • Plats 38: Kerstin Vikner
 • Plats 39: Lars Micael Adrian
 • Plats 40: Ann-Louise Levau
 • Plats 41: Mikael Svensson
 • Plats 42: Agneta Gunneling Geijer
 • Plats 43: Öystein Kolsrud
 • Plats 44: Jorun Koca Jakobsson
 • Plats 45: Björn Arvidsson
 • Plats 46: Ewa Nilsson
 • Plats 47: Per Sedgol
 • Plats 48: Hanna Christensen
 • Plats 49: Lars Westerberg
 • Plats 50: Anita-Magni Olsson
 • Plats 51: Gabor Tilesch
 • Plats 52: Acki Salomonsson
 • Plats 53: Jonas Härle
 • Plats 54: Monica Brundin Danielsson
 • Plats 55: Roger Niklewski
 • Plats 56: Jeanette Olsson
 • Plats 57: Laurent Lawson
 • Plats 58: Sara Ronnebrant
 • Plats 59: Mats Bohgard
 • Plats 60: Britt-Marie Boije Lundqvist
 • Plats 61: Lars Graffemark
 • Plats 62: Eva Norrman
 • Plats 63: Marcus Gunnarsson
 • Plats 64: Vlasta Sabljak
 • Plats 65: Ronny Hansson

facebook Twitter Email