-

Valledning 2018

När Socialdemokraterna i Lunds styrelse samlades i Per Albin Hanssons födelsehem lades grunden för den kommande valrörelsen.

Under styrelsens sammanträde den 19 augusti utsågs en valledning och en redaktionskommitté för valet 2018. Valledningen har ett övergripande ansvar för Socialdemokraterna i Lunds valrörelse och består av totalt elva personer. Redaktionskommittén är ansvariga för att ta fram ett förslag på vårt kommunalpolitiska handlingsprogram. Detta kommer sedan att beslutas om på årsmötet i mars.

Valledningen består av Sebastian Persson, Anna-Lena Hogerud, Anders Almgren, Elin Gustafsson, Alí Ismaíl, Klara Twete, Rune Granqvist, Eva S. Olsson, Eleni Rezaii, Monica Molin och Helena Lindh. Styrelsen utsåg Sebastian Persson till valledare.

Redaktionskommittén besår av Elin Gustafsson, Pär-Ola Nilsson, Anna-Lena Hogerud, Anders Almgren, Lena Fällström och Mats Nilsson.

Glöm inte nominera!

Den 15 oktober är sista dagen att nominera personer till riksdagslistan och till regionlistan. Den 28 januari är sista dagen att nominera till kommunlistan. Dessa nomineringar görs till valberedningen på lundvalberedning2017@gmail.com.

facebook Twitter Email