Våra kollegor i nämnden stannar och tar ansvar

Att från politiskt håll ta ansvar i detta läge handlar om att med kraft ta tag i och förbättra rutiner och arbetssätt. Ett arbete som har inletts redan på den gångna onsdagens nämndsammanträde. Detta har gjorts först i dialog med Moderaternas gruppledare och sedan på sammanträdet med hela nämnden.

I Sydsvenskan den 17 mars uppmanar Mats Persson (L) barn- och skolnämnd stads ordförande Monica Molin (S) och vice ordförande Yanira Difonis (MP) att ta sitt ansvar och avgå från sina uppdrag i barn- och skolnämndens presidium efter den otroligt tragiska våldtäktsdomen med inblandade barn från en av våra skolor.

Mats Persson (L) tycker alltså att de ska ta ansvar genom att avgå. I denna situation vore det ett märkligt sätt för våra politiker att ta ansvar.

Det är viktigt att tydliggöra att beslutet om skolplacering är ett myndighetsbeslut som endast kan fattas av rektor. Som uppmärksammats i media så har också rektorn beslutat sig för att lämna sin tjänst, ett beslut vi både har stor förståelse för och som vi tycker var helt rätt.

Att från politiskt håll ta ansvar i detta läge handlar om att med kraft ta tag i och förbättra rutiner och arbetssätt. Ett arbete som har inletts redan på den gångna onsdagens nämndsammanträde. Detta har gjorts först i dialog med Moderaternas gruppledare och sedan på sammanträdet med hela nämnden. Ett sammanträde som resulterade i en vidare process för hur arbetet med översynen ska hanteras. På mötet hade även samtliga ledamöter tillfälle att ställa frågor till såväl nämndens presidium som förvaltningsledningen om situationen.

Det är tydligt att rutinerna och uppföljningen inte har fungerat. Det är lätt att i efterhand inse att de rutiner som ärvts av tidigare styre inte varit fullgoda. Detta är ett arbete som måste ses över och det skyndsamt. Monica Molin och Yanira Difonis är beredda att ta ansvar för att utveckla både arbetet i nämnden men framför allt – att forma tryggare och ännu bättre skolor och förskolor i Lund.

Detta har vi fullt förtroende för att de kommer att göra. Vi kan bara beklaga att Liberalerna gör en annan bedömning och att Lars Hansson (L) inte stannar kvar och tar det ansvaret som förväntas.

Björn Abelson
ordförande för Socialdemokraterna i Lund

Christina Sjöström
ordförande för Miljöpartiet i Lund

facebook Twitter Email