Jens Ohlsson

Vård- och omsorgsnämnden måste utreda konsekvenserna av avskaffandet av maxhyran för LSS-bostäder

Under 2018 beslutade Lunds kommunfullmäktige om nya avgifter och tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg samt kommunalt bostadsbidrag. Förändringarna innebar bland annat att det kommunala bostadsbidraget samt förbehållsbeloppet höjdes. För en tid sedan rapporterade Sydsvenskan om tidigare en rad negativa konsekvenser av detta för enskilda lundabor. Därför kräver Socialdemokraterna att regelverket ses över.

Socialdemokraterna arbetade tillsammans med Miljöpartiet under föregående mandatperiod för att nya avgifter och tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorg samt kommunalt bostadsbidrag skulle tas fram. I oktober 2018 fattade fullmäktige ett enhälligt beslut om de nya reglerna som bland annat innebar att det kommunala bostadsbidraget samt förbehållsbeloppet höjdes. Förändringen gjordes för att skapa bättre förutsättningar, bland annat för de brukare i LSS-bostad med särskild service för vuxna som har lägre inkomster. I samband med detta beslut avskaffades den så kallade maxhyran för LSS-bostäder. Sydsvenskan rapporterade den 16 augusti om att enskilda individer drabbas med kraftiga hyreshöjningar.

Socialdemokraterna har idag i in en skrivelse till vård- och omsorgsnämnden krävt att tjänstemännen ser över systemet och återkommer med förslag på åtgärder för att täppa igen luckorna i systemet så att enskilda individer inte drabbas med oskäliga hyreshöjningar.

– Förändringarna i regelverket är i grunden en viktig jämlikhetsreform. Att samtlig partier, efter en del turer, kunde ställa sig bakom förslaget var bra. Men förändringarna var naturligtvis aldrig tänkt att innebära kraftiga hyreshöjningar för enskilda lundabor. Därför menar vi att en snabb översyn behövs och att nämnden får förslag på åtgärder så att vi kan täppa igen de eventuella luckor som uppstått, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Pär-Ola Nilsson (S) hoppas att ärendet kan hanteras skyndsamt i nämnden och att de övriga partierna står bakom Socialdemokraternas förslag.

– Vi har gemensamt beslutat om det nya regelverket och nu förutsätter jag att det finns ett brett stöd för att rätta till de fel som eventuellt uppstått. Det är också viktigt att detta sker skyndsamt så att inte enskilda individer drabbas, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

facebook Twitter Email