Joakim Friberg

Västers bibliotek blir kvar

Idag har kultur- och fritidsnämnden beslutat om att förlänga hyreskontraktet för Västers bibliotek.

Det långsiktiga målet är fortsatt att Västers bibliotek ska vara en del av det kulturcentrum som kommer att skapas i Folkparken. Att ha ett välfungerande stadsdelsbibliotek på väster är viktigt av flera anledningar.

– Det är en självklarhet att vi ska ha ett öppet och välfungerande bibliotek på Väster. Biblioteket är ovärderligt som en lokal kulturinstans och som mötesplats för många olika verksamheter. Det har aldrig varit ett alternativ att Väster under en period skulle stå utan ett stadsdelsbibliotek, säger Elin Gustafsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– På stadsdelen Väster finns det många förskolor och skolor och ett stadsdelsbibliotek i området gynnar barn och unga i en positiv riktning både vad gäller möjligheter till mötesplats som lässtimulerande åtgärder. Därför är det viktigt att Västers bibliotek fortsatt kan vara öppet, säger Peter Bergwall (MP), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kontraktet förlängs till och med 31 december 2019.

facebook Twitter Email