Sebastian Jaktling

Verka för ett avtal mellan kommunen och regionen om kollektivtrafik och byggande

I en ny motion till kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att kommunen ska verka för ett avtal mellan kommunen och regionen om kollektivtrafik och byggande för att skapa stabilare förutsättningar för samhällsplaneringen.

Socialdemokraterna har vid flera tillfällen det senaste året lyft föreslaget om att samarbetet mellan kommunen och Region Skåne vad gäller kollektivtrafiken behöver formaliseras. Detta efter att Region Skåne under 2019 övergett flera tidigare busslinjer i Lunds kommun, trots att kommunen gjort miljoninvesteringar för att möjliggöra de av regionen föreslagna busslinjerna. Socialdemokraterna menar att ett tydligare och mer formellt samarbete mellan regionen och kommunen behövs.

De föreslår att formen för detta samarbete bör vara att parterna utifrån gemensamma målsättningar och ett gemensamt planeringsarbete tecknar formella överenskommelser i form av avtal. Avtal som reglerar kommunens åtaganden i form av exempelvis detaljplaner, bostadsbyggande, verksamhetsområden, kommunal service och inte minst nödvändig infrastruktur som gator och vägar. Regionen som kollektivtrafikhuvudman gör åtaganden vad gäller kollektivtrafiken. Det kan till exempel handla om linjedragningar, turtäthet och restider men även i förekommande fall annat som parterna är överens om.

När Socialdemokraterna tidigare presenterat förslaget på nytt arbetssätt har det inte funnits tillräckligt stöd. Men i kommunfullmäktige i juni öppnade flera partier, bland annat FörNyaLund vars kommunalråd är ordförande i tekniska nämnden, upp för att arbeta på det sätt som Socialdemokraterna föreslår.

– Samtalsklimatet om kollektivtrafiken med Region Skåne har förändrats mycket sedan Alliansen tog över ordförandeklubban. Därför behöver vi ett mer formellt format för detta samarbete. Detta har fungerat bra ur ett nationellt perspektiv med Sverigeförhandlingen och nu bör detta prövas lokalt. Tidigare har det inte funnits stöd men nu verkar flera partier i Lunds kommun vara redo för en sådan här förändring, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Motionen kan du läsa här.

facebook Twitter Email