Joakim Friberg

Verksamheterna på Stenkossen fortsätter där tom 2018

Verksamheten i Stenkrossen är viktig att slå vakt om. Stenkrossen är idag en kreativ verkstad och arbetsyta för projekt inom konst, kultur och innovation. Det är en viktig grund i Lunds kultur- och fritidsliv och stärker Lund genom att vara en gränsöverskridande mötesplats för framförallt Lunds unga.

Elin Gustafsson (S) kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden:

Vi kan nu glädjande berätta att Stenkrossens verksamhet kan vara kvar i nuvarande lokaler under hela 2018. Under tiden pågår ett intensivt arbete att hitta nya lokaler för Stenkrossens koncept som kreativ verkstad, mötesplats och arena för utveckling av olika kulturprojekt.

Området Stenkrossen kommer att bebyggas med nya bostäder och förskola. Detaljplanearbetet pågår. Under en övergångsperiod finns det emellertid möjlighet för Stenkrossens nuvarande verksamhet att vara kvar i befintliga lokaler. Detta skapar bra förutsättningar att hitta nya lokaler för att förflytta Stenkrossens koncept till annan plats.

– Vi räknar med att ha en detaljplan färdig i slutet av 2017. Efter ett färdigt planförslag brukar det dröja ytterligare en tid. Vi vill därför använda den tiden på bästa sätt genom att garantera att Stenkrossens verksamhet ges möjlighet att vara kvar i sina nuvarande lokaler i år och också under hela 2018, säger Ulf Nymark (MP) vice ordförande för byggnadsnämnden.

Kontaktpersoner:
Elin Gustafsson, (S) kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden 0721 94 05 45
Ulf Nymark, (MP) vice ordförande i byggnadsnämnden 0702 84 98 93

Sebastian Persson, politisk sekreterare 073 448 58 82

facebook Twitter Email