Sebastian Jaktling

Vi behöver öka tempot i hyresrättsproduktionen

Ge LKF i uppdrag att bygga i genomsnitt 400 bostäder per år, det föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige.

I Lunds kommun finns det en stor efterfrågan på mer bostäder. Den efterfrågan behöver mötas med en aktiv bostadspolitik. Mellan 2015-2018 byggdes det rekordmånga bostäder i kommunen och varje enskilt år byggdes det mer än något år under perioden 2006-2014. Det ledde också till den högsta uppmätta befolkningsökningen i Lunds kommun 2018.

Detta till trots är efterfrågan på bostäder fortfarande väldigt stor. Det märks inte minst på LKF:s, kommunens allmännyttiga bostadsbolag, bostadskö. LKF har över 70 000 personer i kö varav cirka 9 000 personer är aktivt sökande. Det visar att efterfrågan på hyresrätter i Lunds kommun är fortfarande väldigt stor. Därför föreslår Socialdemokraterna i en motion till kommunfullmäktige att kommunen i sitt ägardirektiv till LKF ska uppdra att bolaget bygger i genomsnitt 400 bostäder per. I samma motion föreslås också ett uppdrag till tekniska nämnden att de säkerställa tillgång på mark för ändamålet.

Motionen finns här i sin helhet.

facebook Twitter Email