Elfva Barrio

Vi måste lyssna på Kommunal

2021 ska de delade turerna vara avskaffade i Lunds kommun. Men det planerade tillvägagångssättet har fått kritik av Kommunal sektion Lund.

Igår, onsdag, lämnade Kommunal sektion Lund över namnunderskrifter i ett upprop mot de planerade schemaförändringarna inom särskilt boende till vård- och omsorgsnämnden. På plats var både nämndens ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) och s-representanten Cecilia Skoug.

Upprinnelsen till namninsamlingen kommer från att kommunfullmäktige, äntligen(!), har beslutat att avskaffa delade turer senast näst under nästa år. Men Kommunal protesterar nu mot planerna på hur avskaffandet ska genomföras. Förslaget som ligger på bordet menar dem bland annat skapar en sämre arbetsmiljö för nattpersonalen inom särskilt boende.

– Beslutet om att avskaffa delade turer bygger på viljan att skapa en bättre arbetsmiljö och ett mer hållbart arbetsliv för våra medarbetare. När det framkommer synpunkter kring hur implementeringen föreslås genomföras är det viktigt att vi lyssnar och tar invändningarna på allvar. Vi hoppas på att det borgerliga styret håller med, säger Cecilia Skoug (S), representant i vård- och omsorgsnämnden.

facebook Twitter Email